Wednesday, March 10, 2010

hjelp meg


sunset.
Originally uploaded by dreams with faith
Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.
Salmens 121:1,2