Saturday, March 10, 2012

Psalms 121

Natazama huko juu milimani;
msaada wangu watoka wapi?

Msaada wangu watoka kwa Mwenyezi-Mungu,
aliyeumba mbingu na dunia.

Hatakuacha uanguke;
mlinzi wako hasinzii.

Kweli mlinzi wa Israeli hasinzii wala halali
Mwenyezi-Mungu ni mlinzi wako;
yuko upande wako wa kulia kukukinga.
Mchana jua halitakuumiza,
wala mwezi wakati wa usiku.

Mwenyezi-Mungu atakukinga na baya lolote;
atayalinda salama maisha yako.
Mwenyezi-Mungu atakulinda katika shughuli zako zote tangu sasa na hata melele.

Zaburi 121

1 comment:

Anonymous said...

How many letters are there in their alphabet? Looks difficult to learn!
Marilee